"Kiedyś szukano tu Boga, dzisiaj ludzie szukają tu kontaktu z Bogiem, którego już znają"
ks. dr Ryszard Staszak
 
"Crux stat dum volvitur orbis" Krzyż trwa, choć świat się zmienia
Św. Jan Paweł II

Sakrament chrztu udzielany jest w I niedzielę miesiąca.

Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej minimum tydzień przed udzieleniem sakramentu.

Przy zgłaszaniu dziecka do chrztu, w celu spisania aktu chrztu należy dostarczyć:

 • metrykę urodzenia dziecka z USC,
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub nie miał miejsca w tutejszej parafii),
 • dane chrzestnych (imię i nazwisko, adres, wiek),
 • jeśli kandydaci na chrzestnych pochodzą z innej parafii - zaświadczenie od ich proboszcza o możliwości podjęcia funkcji chrzestnego oraz zgoda proboszcza na udzielenie chrztu jeśli dziecko pochodzi z innej parafii.

Porządek Mszy Świętych

Niedziele i Święta:

 • Strzegomiany: godz. 9.00
 • Sulistrowice: godz. 10.30
 • Sulistrowiczki: godz. 12.00 i 19.00
 • Ślęża: godz. 14.00

Dni Powszednie:

 • Sulistrowice:
  zima 17.00, lato 18.00
 • Sulistrowiczki:
  pierwsze soboty m-ca 19.00

Wydarzenia

 • 1
 • 2
 • 3

Małżeństwo

Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się w biurze parafialnym na trzy...

Chrzest

Sakrament chrztu udzielany jest w I niedzielę miesiąca. Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej minimum tydzień...

Eucharystia

Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii Św. obejmuje: udział w nabożeństwach okresowych (różańcowe, Roraty, Droga...
 • 1
 • 2

Wesprzyj odbudowę kościoła na Ślęży
BS w Kątach Wrocławskich o/Sobótka
Nr konta (w PLN)
50 9574 1015 2003 0200 1520 0001
z dopiskiem "Ocalmy Kościół na Ślęży"