"Kiedyś szukano tu Boga, dzisiaj ludzie szukają tu kontaktu z Bogiem,
którego już znają"

ks. dr Ryszard Staszak

Ks. prałat dr Ryszard Staszak

 • Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sulistrowicach
 • Kustosz Sanktuarium Maryjnego w Sulistrowiczkach

Kościół pierwotny w Sulistrowicach wzmiankowany w 1352 r. obecny został zbudowany w 1932 r.

Po zakończeniu II wojny światowej przybyciu do tych wiosek głównie Polacy wysiedleni z Wołynia, a także innych stron kraju.

Wobec rozwijającego się ruchu turystycznego w okolicach góry Ślęży, zaistniała pilna potrzeba ustanowienia w Sulistrowiczkach stałej placówki duszpasterskiej. Dekretem z 12 IX 1991 r. ks. kard. Henryk Gulbinowicz ustanowił Samodzielny Ośrodek Duszpasterski z siedzibą w Sulistrowicach. W 2012 r. powstała Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, która funkcjonuje do dziś.

W sezonie liczne rzesze turystów korzystają z posługi duszpasterskiej tutejszego ośrodka.

 • W 1992 r. ukończono budowę Domu Parafialno-Rekolekcyjnego, z którego korzystają w okresie wakacji letnich i ferii zimowych (a także w weekendy) grypy dzieci niepełnosprawnych, niesłyszących, z najbiedniejszych rodzin, grupy oazowe, harcerskie, młodzież akademicka, Kościół domowy, wspólnoty neokatechumalne i inne grupy formacyjne.
 • 25 IV 1994 r. dekretem ks. kard. Henryka Gulbinowicza powstał Oddział Caritasu Archidiecezji Wrocławskiej i dodatkowo przyjmowane są grupy dzieci z Ukrainy i Litwy. Istnieje tez ośrodek szkolenia wolontariuszy w Sulistrowiczkach.

Uwzględniając duchową potrzebę mieszkańców wsi Sulistrowiczki oraz turystów, ks. proboszcz Ryszard Staszak wystąpił do władz kościelnych i gminnych o zezwolenie na wzniesienie kościoła i Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej, wg projektu mgr inż. arch. Jerzego Wojnarowicza.

Po uzyskaniu zezwoleń, 15 VIII 1993 r. w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ks. bp Józef Pazdur poświęcił krzyż i plac pod budowę kaplicy pw. Matki Bożej Dobrej Rady i Mądrości Serca w Sulistrowiczkach.

Podczas pierwszej wizytacji kanonicznej 9 VI 1996 r. ks. kard. Henryk Gulbinowicz poświęcił ołtarz i mury budowanej świątyni.

Po zakończeniu budowy oraz wyposażeniu wnętrza 7 V 2000 r. metropolita ks. kard. Henryk Gulbinowicz dokonał konsekracji, jako wotum wielkiego Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa i 100-lecia Biskupstwa Wrocławskiego.

Wydarzenia

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Podaruj 1% podatku na Stowarzyszenie
na rzecz Ślężańskiego Ośrodka Kultury i Sztuki Chrześcijańskiej Tabor
KRS 0000611291

Małżeństwo

Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się w biurze parafialnym na trzy...

Chrzest

Sakrament chrztu udzielany jest w I niedzielę miesiąca. Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej minimum tydzień...

Eucharystia

Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii Św. obejmuje: udział w nabożeństwach okresowych (różańcowe, Roraty, Droga...
 • 1
 • 2
 
Dom Rekolekcyjny przy Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oferuje noclegi dla grup zorganizowanych i modlitewnych.

 • Liczba miejsc: 24
 • Koszt z pełnym wyżywieniem: 60 zł