"Kiedyś szukano tu Boga, dzisiaj ludzie szukają tu kontaktu z Bogiem, którego już znają"
ks. dr Ryszard Staszak
 
"Crux stat dum volvitur orbis" Krzyż trwa, choć świat się zmienia
Św. Jan Paweł II

XII NIEDZIELA ZWYKŁA, 20.06.2021 ROK B
Wprowadzenie do liturgii

Nie sposób ogarnąć ludzkim rozumem Tajemnice Boga. Dlatego z pokorą próbujemy rozpoznać Jego oblicze, wsłuchując się w słowa Liturgii. Pismo Święte ukazuje nam różne obrazy Boga. Niekiedy wydają się one sprzeczne. Bo jakże pogodzić Boga sędziego, zasiadającego na tronie, z miłosiernym Ojcem, wyglądającym z tęsknoty za człowiekiem – marnotrawnym synem? Jak zrozumieć słabość Boga pozwalającego na przybicie do krzyża, gdy tymczasem dzisiaj w Liturgii słyszymy o Nim jako o władcy mórz i Panu grzmotu, uciszającego burzę na morzu? Kim zatem jest Bóg? Ani morzem, ani wichrem, ani słońcem, ani żadną energią kosmiczną – mówiąc współczesnym językiem. Bóg jest Panem ziemi i morza. Panem całego wszechświata, tego widzialnego i niewidzialnego. „Doświadczyli tej prawdy ci, którzy statkami ruszali na morze, by handlować na wodach ogromnych. Widzieli dzieła Pana i jego cuda wśród głębin. Wołali w niedoli do Pana a On ich uwolnił od trwogi. Zamienił burzę na powiew łagodny, umilkły morskie fale". Te słowa psalmisty przywołują nam potęgę Boga Stwórcy, który jest Panem Nieba i ziemi, jest Bogiem wszechmogącym, wyznajemy tę prawdę podczas Mszy Świętej. Rozpoczęły się wakacje, choć dla jednych to czas wytężonej pracy, zwłaszcza w polu, to dla innych to czas wypoczynku, okres urlopów. Jeśli to możliwe warto ogarnąć swym wzrokiem niezmierzoną przestrzeń morza, potężne szczyty gór, urok górskich strumyków, wstęgi rzek. Warto wsłuchać się w ciszę lasów, śpiew ptaków, by dostrzec i usłyszeć w głębi swej duszy coś więcej. By odczuć wspaniałość i potęgę Boga.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. 13 czerwca o godz. 12.00 w Sanktuarium w Sulistrowiczkach odbyła się Msza Św. pod przewodnictwem JE. Ks. Abpa Józefa Kupnego z okazji 30-lecia Parafii w Sulistrowicach oraz poświęcenie rzeźby pomnika Bolka II. W tym dniu odbyło się też Spotkanie Rodzin i odnowienie przysięgi małżeńskiej. Relacja z uroczystości dostępna jest na parafialnych stronach internetowych – zapraszamy do lektury. Serdecznie dziękujemy za udział uroczystości kapłanom, parafianom, harcerzom, młodzieży, parom zaślubionym, gościom oraz miłośnikom Matki Bożej Dobrej Rady.
2. Wieża widokowa i podziemia w kościele na Ślęży są udostępnione dla turystów w każdą sobotę i niedzielę (cały czas uzupełniamy ekspozycję m.in. o ostatni zakup średniowiecznej zbroi rycerskiej). Zwiedzający otrzymają pamiątkową kartę z historią kościoła. Po każdej Mszy Św. zapraszamy na poczęstunek do gościńca Św. Jakuba Serwujemy: kawę, herbatę, napoje, ciepłe posiłki i atrakcje kulinarne.
3. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, Niedzieli. Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych naszej parafii: www.sleza.info i www.parafiasulistrowice.pl
4. 2021 jest rokiem św. Józefa - zapraszamy do udziału każdego 19. dnia miesiąca w Mszach Świętych ku czci Św. Józefa.
5. Jest do nabycia ilustrowany album z płytą CD pt. „Cztery Pory Roku na Ślęży". Album został przygotowany z myślą o doświadczaniu Boga w codzienności, szczególnie podczas osobistych wędrówek po Ślęży. Ślęża jest dla Polaków pomnikiem historii oraz świadkiem wierności naszego narodu wobec przesłania Dobrej Nowiny. Album do nabycia po Mszy Św. w zakrystii. Cały dochód przeznaczony jest na dalszą renowację kościoła na Ślęży.
6. Do nabycia jest medal ze złota nordyckiego: pierwszy - rewers Bolko II, awers kościół na Ślęży; drugi - Św. Jan Paweł II. Są również do nabycia magnesy z widokiem kościoła na Ślęży i inne pamiątki. Dochód przeznaczony jest na dalsze prace w kościele na Ślęży.
8. W każdą ostatnią sobotę miesiąca o godz. 19.00 w Sanktuarium Maryjnym w Sulistrowiczkach są odprawiane Msze Św. w intencji naszej ojczyzny. W pierwszą sobotę miesiąca odbywa się nabożeństwo o uzdrowienie. Od maja do października każdego 13-go miesiąca o godz. 19. w Sanktuarium w Sulistrowiczkach odbywa się nabożeństwo Fatimskie.
9. Zwracamy się z prośbą do naszych Parafian i gości, aby wsparli naszą działalność duszpasterską ofiarami bezpośrednio na konto parafii (BS w Kątach Wrocławskich o/Sobótka, nr konta: 50 9574 1015 2003 0200 1520 0001), przy wejściu do kościołów znajdują się również skarbonki. Za wszelkie ofiary Bóg zapłać.
10. Powinniśmy dbać o tożsamość narodową, bezpieczeństwo, pracę i godność. Stać na straży tradycyjnych wartości rodzinnych, która jest kolebką naszej cywilizacji.
11. Jest już do nabycia nowa książka autorstwa ks. dra Ryszarda Staszaka pt. „Ślęża - śląski Olimp. Ojciec Biskup Józef Pazdur - homo Dei, był tylko człowiekiem, który kochał ludzi". Książka składa się z artykułów, wspomnień oraz świadectw wielu pokoleń kapłanów - wychowanków Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, będących studentami księdza biskupa. Biskup Józef Pazdur przez styl swego życia przypomina papieża dobroci - Św. Jana XXIII, którego wraz z biskupem Bolesławem Kominkiem odwiedzał w Watykanie. Zachwycał się pięknem przyrody Masywu Ślęży, wspierał budowę Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach, był ponadto pielgrzymem oraz częstym gościem naszej parafii, brał udział w „Spotkaniach Rodzin" i cieszył się powszechnym szacunkiem duchowieństwa oraz wiernych.
12. Rozpoczęliśmy prace związane z wymianą wszystkich okien w kościele na Ślęży na nowe – drewniane z witrażami. Jesteśmy na etapie przygotowania projektów. Z związku z tym prosimy o wsparcie materialne na ten cel. Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy.
13. W przyszłym roku będziemy obchodzić jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. dra Ryszarda Staszaka, proboszcza parafii w Sulistrowicach oraz 10-lecie przekazania kościoła na szczycie Ślęży pod opiekę Sulistrowickiej Parafii, a tym samym rozpoczęcia odbudowy kościoła na Ślęży (2012-2022).
14. Po 20 latach odświeżyliśmy polichromię oraz posadzkę kościoła parafialnego w Sulistrowicach. Ofiary na malowanie, renowację i konserwację kościoła składamy u przedstawicielki Rady Parafialnej P. Bogusi Piotrowicz na plebanii.
15. W środę 16 czerwca 2021 odbyła się ósma rocznica ingresu i przyjęcia posłannictwa pasterza naszej Archidiecezji przez JE Ks. Abpa Józefa Kupnego, polecamy szczególnym modlitwom duchowieństwa i wiernych najdostojniejszego arcypasterza.
16. 20 czerwca 2021 odpust w naszej parafii (przeniesiony z 11.06.2021), światowy dzień modlitwy o uświęcenie kapłanów.
17. 24 czerwca 2021 uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela, głównego patrona Archidiecezji Wrocławskiej.
18. 29 czerwca 2021 Świętych Apostołów – Piotra i Pawła. Dzień papieski, zachęta do szczególnych modlitw w intencji Ojca Świętego.
19. Nabożeństwo Czerwcowe – Litania do Serca Jezusa odbywa się codziennie o godz. 18.30 (po Mszy Św.) w kościele parafialnym w Sulistrowicach.

Ks. dr Ryszard Staszak – proboszcz

Refleksje:

Jako chrześcijanie brońmy się przed ateizmem i dechrystianizacją naszego życia. Nikomu nie pozwólmy deptać przykazań Bożych i Ewangelii. Nie żyjmy jako poganie, których bogiem stał się pieniądz, rozgłos medialny, rozpusta oraz pogoń za przyjemnościami. Brońmy naszej katolickiej wiary, w wymiarze narodowym, społecznym oraz w życiu naszych rodzin. Wolność obok rozumu stanowi wartość, która decyduje o naszym podobieństwie do Boga.

„Kościół jest niezmienny w sprawach wiary i moralności. „Crux stat dum volvitur orbis - Krzyż trwa, choć świat się zmienia" [Św. Jan Paweł II]
„Kto chce wiele dobrego uczynić dla swojej ojczyzny, nie może zasłaniać sobą Boga, ale musi współdziałać z Bogiem - Ojcem narodów" [Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński]
„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste, umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła Polaków i owoce ich geniuszu" [Św. Jan Paweł II]

Porządek Mszy Świętych

Niedziele i Święta:

 • Strzegomiany: godz. 9.00
 • Sulistrowice: godz. 10.30
 • Sulistrowiczki: godz. 12.00 i 19.00
 • Ślęża: godz. 14.00

Dni Powszednie:

 • Sulistrowice:
  zima 17.00, lato 18.00
 • Sulistrowiczki:
  pierwsze soboty m-ca 19.00

Wydarzenia

 • 1
 • 2
 • 3

Małżeństwo

Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się w biurze parafialnym na trzy...

Chrzest

Sakrament chrztu udzielany jest w I niedzielę miesiąca. Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej minimum tydzień...

Eucharystia

Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii Św. obejmuje: udział w nabożeństwach okresowych (różańcowe, Roraty, Droga...
 • 1
 • 2

Wesprzyj odbudowę kościoła na Ślęży
BS w Kątach Wrocławskich o/Sobótka
Nr konta (w PLN)
50 9574 1015 2003 0200 1520 0001
z dopiskiem "Ocalmy Kościół na Ślęży"