"Kiedyś szukano tu Boga, dzisiaj ludzie szukają tu kontaktu z Bogiem, którego już znają"
ks. dr Ryszard Staszak
 
"Crux stat dum volvitur orbis" Krzyż trwa, choć świat się zmienia
Św. Jan Paweł II

Wydarzenia

Z przyjemnością informujemy, iż została wydana książka 
"Ślężański szlak dobrej rady - Dzieje parafii w Sulistrowicach"

Zapraszamy do zakupu >>

Książka bogato ilustrowana, licząca 151 stron - zawiera następujące rozdziały:

 1. Historia miejscowości należących do parafii
 2. Powstanie i rozwój parafii
 3. Zabudowania kościelne na terenie parafii
  1. Kościół NSPJ w Sulistrowicach
  2. Kaplica MBDR w Sulistrowiczkach
  3. Kościół NMP Królowej Polski w Strzegomianach
  4. Kościół Nawiedzenia NMP na Ślęży
 4. Działalność duszpasterska
 5. Działalność religijno-społeczna

Zysk ze sprzedaży książki przeznaczony będzie na ratowanie kościoła na Ślęzy oraz rozbudowę tworzącego się Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach. 

Koszt książki: 25 zł
"Ksiądz Kanonik stara się nie likwidować pozostałości religii przedchrześcijańskich, lecz raczej adaptować je i w duchu inkulturacji prowadzić odwiedzających szczyt Ślęży do doświadczenia religijnego nie tylko w wymiarze chrześcijańskim"

Słowo wstępne, JE ks. abp Marian Gołębiewski
Metropolita Wrocławski (senior)

 

"Największą cechą parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sulistrowicach jest otwartość - jedna z najistotniejszych zalet życia chrześcijańskiego. Przypatrując się dziejom tej wydawałoby się niewielkiej liczebnie wspólnoty Kościoła na Dolnym Śląsku można zaobserwować szereg wydarzeń przemawiających za odwagą, dalekowzrocznością, oraz zaufaniem w podejmowanych decyzjach (...)

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować i pogratulować autorom tekstów zawartych w tej książce, a wszystkim parafianom zaangażowania w rozwój wspólnoty"

Słowo wstępne, JE ks. bp Józef Pazdur
Wikariusz Generalny (senior)


"Oddana do rąk czytelnika pozycja ma na celu jak najwierniejsze przekazanie istotnych informacji na temat funkcjonowania parafii w Sulistrowicach, położonej w malowniczej części Dolnego Śląska i posiadającej niezwykłą historię (...).

Przedstawione w książce opisy jasno pokazują jaka siła drzemie w ludziach wspólnie dążących do jednego celu i współdziałających dla dobra innych. Parafia w Sulistrowicach jest wyjątkowa w kontekście nie tylko archidiecezji, ale i metropolii, bowiem w krótkim czasie stała się bardzo popularnym miejscem pielgrzymek i wyjazdów."

Redaktor Paweł Dzikowski
współautor książki 


"Wydana właśnie książka jest pierwszym wnikliwym opracowaniem dziejów tej jednostki administracji kościelnej. (...) Kolejne jej karty nakreślają Czytelnikowi obraz nie tylko wspólnoty wierzących, ale także obraz dziedzictwa historycznego oraz kulturowego tego obszaru (...)

Pozycja "Ślężański szlak dobrej rady" swym tytułem nawiązuje do podróżowania bardzo wielu ludzi po ścieżkach Masywu Ślęży, ale także do wędrówek przed obraz Matki Bożej Dobrej Rady z prośbą o pomoc, wsparcie w podejmowaniu decyzji przed egzaminem dojrzałości, sakramentem małżeństwa, trudnymi wyborami w życiu zawodowym. Książka ta ukazuje przede wszystkim zaangażowanie wielu ludzi dla dobra innych, przecież nikt nie buduje kościoła dla siebie, ale dla przyszłych pokoleń, aby je nauczyć tego co najpiękniejsze. 

Życzę przyjemnej lektury oraz mam nadzieję, że obudzi ona w nas wszystkich pragnienie szczerego poznawania historii regionu i głębi swojej wiary"

Przedmowa, Ks. prałat dr. Ryszard Staszak
Proboszcz Parafii w Sulistrowicach 

 Miłośników Ziemi Ślężańskiej zachęcamy do nabycia książki przez stronę www, telefonicznie pod nr 71 316 31 63, bądź osobiście - w kancelarii domu parafialnego w Sulistrowicach lub w kaplicy MBDR w Sulistrowiczkach.

Małżeństwo

Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się w biurze parafialnym na trzy...

Chrzest

Sakrament chrztu udzielany jest w I niedzielę miesiąca. Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej minimum tydzień...

Eucharystia

Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii Św. obejmuje: udział w nabożeństwach okresowych (różańcowe, Roraty, Droga...
 • 1
 • 2

Wesprzyj odbudowę kościoła na Ślęży
BS w Kątach Wrocławskich o/Sobótka
Nr konta (w PLN)
50 9574 1015 2003 0200 1520 0001
z dopiskiem "Ocalmy Kościół na Ślęży"

 
Dom Rekolekcyjny przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sulistrowicach oferuje noclegi dla grup zorganizowanych i modlitewnych.
 
 • Liczba miejsc: 24
 • Cena za dobę - z pełnym wyżywieniem: 100 zł / os.