"Kiedyś szukano tu Boga, dzisiaj ludzie szukają tu kontaktu z Bogiem, którego już znają"
ks. dr Ryszard Staszak
 
"Crux stat dum volvitur orbis" Krzyż trwa, choć świat się zmienia
Św. Jan Paweł II

Żyjemy w takich czasach, kiedy o potędze państw decydują nie tylko inwestycje, bogactwa naturalne, urodzajne ziemie i bilans płatniczy, lecz przede wszystkim tzw. kapitał ludzki, na który składają się wartości takie jak: wykształcenie, zdrowie, kreatywność, uczciwość, silna wola, ofiarność, pracowitość, zdolność do współpracy z innymi, wrażliwość na sprawy społecznie, szacunek do prawa oraz entuzjazm konieczny do przełamywania życiowych trudności.

Jednakże owego kapitału ludzkiego nie da się odpowiednio rozwinąć bez dobrej rodziny oraz wiary w Boga. To przede wszystkim rodzina wychowuje, przekazuje wartości moralne, przygotowuje do życia, uczy pracowitości, uczciwości, ofiarności i systematyczności. Rodzina uczy szacunku dla prawa, odpowiedzialności za siebie i innych oraz bojaźni Bożej. Nie jest dziełem przypadku, że to właśnie z rodzin zniszczonych przez nałóg, pokaleczonych moralnie, rozbitych i sponiewieranych duchowo wychodzą nieszczęśliwi młodzi ludzie, którzy nie wiedzą co to ciepło rodzinne, co to uczciwość, pracowitość czy wzajemna życzliwość. Jeśli od najmłodszych lat ludzie ci przyzwyczajeni są do agresji, kłótni, braku jakichkolwiek zasad moralnych czy złych obyczajów, to nie tylko sami nie osiągają szczęścia w życiu dorosłym, lecz podświadomie będą niszczyć szczęście, spokój, poczcie bezpieczeństwa oraz radość innych ludzi. Są znakiem wielkich krzywd, jaka ich spotkała z rąk własnych rodziców. Nie tylko alkohol, narkotyki, przestępczość i innego rodzaju plagi niszczą współczesną rodzinę. Czynnikiem niszczącym polską rodzinę jest obecna dziś na każdym kroku cywilizacja konsumpcjonizmu, która bez ustanku - za pomocą niezliczonych mediów komercyjnych - namawia dzisiejszego człowieka do tego, żeby żył wg zasad opierających się na hedonizmie, materialnym zysku, przyjemności oraz wolności od wszelkich zobowiązań moralnych. W naszych czasach do polskiej rodziny poprzez komercyjne media bezwzględnie wdzierają się treści atakujące umysły i serca, jednocześnie osłabiające sumienie, silną wolę i niszczące moralność milionów ludzi. Treści te szydzą z wierności małżeńskiej, wychwalają wielokrotne rozwody, rozpowszechniają rozpustę i nieuczciwość, wzywają do życia wg instynktów bez oglądania się na Boga i jego przykazania - tak jakby Boga nie było, wyśmiewają kościół i głoszoną przez niego naukę moralną.

Dziś rodzice z wielkim lękiem posyłają własne dzieci do szkół, bo mają świadomość, że mogą tam na nie czyhać dealerzy narkotykowi, ludzie stosujący przemoc czy wymuszający pieniądze. Młodzi ludzie często stoją na rozdrożu pomiędzy wartościami wpajanymi w domu rodzinnym a anarchią moralną, którą do ich głów wkładają rozmaite siły zewnętrzne czy zdemoralizowani rówieśnicy. Nawet nie wyobrażamy sobie jaki procent współczesnej młodzieży został poraniony przez narkotyki, alkohol, rozpustę i ideologię nihilizmu prowadzącego do anarchii moralnej i niepohamowanego konsumpcjonizmu. Efektem tego w dorosłym życiu jest to, że ludzie żyją w ciągłym pośpiechu oddalając się od innych, za pieniądze często gotowi są sprzedać najważniejsze wartości nie odróżniając dobra od zła, zabijając swoje sumienie tracą poczcie sensu życia. Mało kto uświadamia sobie, że tylko w Bogu, w wierze oraz w nauce głoszonej przez kościół katolicki jest nadzieja na moralne i wartościowe odbudowanie życia. Wszelkie zło możemy zwyciężyć z pomocą Chrystusa, bo kiedy przychodzi On do naszej duszy, przychodzi również do naszej rodziny.

Małżeństwo

Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się w biurze parafialnym na trzy...

Chrzest

Sakrament chrztu udzielany jest w I niedzielę miesiąca. Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej minimum tydzień...

Eucharystia

Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii Św. obejmuje: udział w nabożeństwach okresowych (różańcowe, Roraty, Droga...
  • 1
  • 2

Wesprzyj odbudowę kościoła na Ślęży
BS w Kątach Wrocławskich o/Sobótka
Nr konta (w PLN)
50 9574 1015 2003 0200 1520 0001
z dopiskiem "Ocalmy Kościół na Ślęży"

 
Dom Rekolekcyjny przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sulistrowicach oferuje noclegi dla grup zorganizowanych i modlitewnych.
 
  • Liczba miejsc: 24
  • Cena za dobę - z pełnym wyżywieniem: 70 zł / os.