"Kiedyś szukano tu Boga, dzisiaj ludzie szukają tu kontaktu z Bogiem, którego już znają"
ks. dr Ryszard Staszak
 
"Crux stat dum volvitur orbis" Krzyż trwa, choć świat się zmienia
Św. Jan Paweł II

Cykl Felietonów o początkach Chrześcijaństwa w Europie

Ewangelizacja jako początek Cywilizacji Chrześcijańskiej Część IV

Chrześcijaństwo jest jedna z pięciu największych religii świata. Na świecie żyje obecnie około 2,5 mld chrześcijan, czyli 1/3 wszystkich ludzi. Z tego 40% w Afryce i Azji, 40% w obu Amerykach, 20% w Europie. Dla porównania Islam liczy 1,6 mld wyznawców, a Hinduizm 1mld. Chrześcijaństwo zrodziło się z obietnicy, jaką Bóg dal Abrahamowi i narodowi izraelskiemu , który wybrał spośród innych narodów. Wypełnienie tej obietnicy nastąpiło w Betlejem, kiedy wybrana przez Boga Maryja o imieniu Miriam urodziła Jezusa Chrystusa, syna Bożego , obiecanego Mesjasza. Narodziny Mesjasza, który się począł z Ducha Świętego są spełnieniem proroctw Starego Testamentu. Słowo Boże stało się ciałem i zamieszkało pomiędzy ludźmi. Mówią o tym Ewangelie; Mateusza, Marka , Łukasza i Jana. Narodziny Jezusa , na który Lud Boży czekał wiele tysięcy lat zapoczątkowały nową erę. Dlatego wszystko co wydarzyło się wcześniej określamy jako wszystko co wydarzyło się przed naszą era lub przed narodzeniem Chrystusa. Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem świata, gdyż jako jedyny wybawił świat od śmierci i dokonał tego na krzyżu. Pokonał śmierć i zmartwychwstał, żyje i jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem i ludźmi. Chrześcijanie stanowiący Kościół Chrystusowy zostali zobowiązani do głoszenia dobrej nowiny o Chrystusie wszystkim narodom. Początki tej działalności zawarte są w Dziejach Apostolskich. Chrześcijanie wyznają, że Bóg jest jeden i że jest stworzycielem świata widzialnego i niewidzialnego. Wyznają, że są trzy osoby Boskie; Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Wyznają, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, że umarł na krzyżu za ludzkie grzechy i zmartwychwstał mocą Ducha Świętego i siedzi po prawicy Ojca, skąd przyjedzie ponownie by osądzić żywych i umarłych. Pełne wyznanie wiary chrześcijańskiej zawarte jest w Składzie Apostolskim. Chrześcijanie kierują się w życiu Dekalogiem czy 10 -cioma przykazaniami, które Bóg objawił Mojżeszowi na Górze Synaj oraz przykazaniem miłości Boga i bliźniego, które Pan Jezus objawił Apostołom. Znakiem rozpoznawczym pierwszych chrześcijan była ryba w języku starogreckim - ICHTYS. Poszczególne litery tego słowa odpowiadają starogreckim wyrazom, które układają się w zdanie Jezus Chrystus Syn Boży Syn Zbawiciel. Chrześcijaństwo jest obecnie religią najbardziej prześladowaną na świecie i prześladowania obejmują około 200mil Chrześcijan , w ponad 70 krajach, głównie w Azji i Afryce. Z ostatnich doniesień wynika , że co 5 minut ginie na świecie za wiarę 1 Chrześcijanin. Chrześcijanie dzielą się obecnie na: Katolików, Prawosławnych i Protestantów. Jednak pełnia Kościoła Chrystusowego zawiera się w Kościele Katolickim kierowanym przez św. Piotra w Rzymie. W Celu przywrócenia dawnej jedności ustanowiony został coroczny tydzień modlitwy o jedność Chrześcijan, które zanoszone są na całym świecie w okresie od 18 – 25 stycznia.

Porządek Mszy Świętych

Niedziele i Święta:

 • Strzegomiany: godz. 9.00
 • Sulistrowice: godz. 10.30
 • Sulistrowiczki: godz. 12.00 i 19.00
 • Ślęża: godz. 14.00

Dni Powszednie:

 • Sulistrowice:
  zima 17.00, lato 18.00
 • Sulistrowiczki:
  pierwsze soboty m-ca 19.00

Wydarzenia

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Małżeństwo

Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się w biurze parafialnym na trzy...

Chrzest

Sakrament chrztu udzielany jest w I niedzielę miesiąca. Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej minimum tydzień...

Eucharystia

Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii Św. obejmuje: udział w nabożeństwach okresowych (różańcowe, Roraty, Droga...
 • 1
 • 2

Wesprzyj odbudowę kościoła na Ślęży
BS w Kątach Wrocławskich o/Sobótka
Nr konta (w PLN)
50 9574 1015 2003 0200 1520 0001
z dopiskiem "Ocalmy Kościół na Ślęży"