"Kiedyś szukano tu Boga, dzisiaj ludzie szukają tu kontaktu z Bogiem, którego już znają"
ks. dr Ryszard Staszak
 
"Crux stat dum volvitur orbis" Krzyż trwa, choć świat się zmienia
Św. Jan Paweł II

Cykl felietonów o początkach Chrześcijaństwa w Europie
Ewangelizacja jako początek Cywilizacji Chrześcijańskiej część III

W roku 1054 wydarzyło się coś niedobrego. W wyniku zatargu pomiędzy papieżem Rzymu Leonem IX i patriarchą Konstantynopola Michałem Cerulariuszem doszło do schizmy, w wyniku której zerwane zostały wszelkie stosunki pomiędzy chrześcijanami Zachodu i wschodu. Kolejny podział dotknął chrześcijan Zachodu, a zaczął się w roku 1520 kiedy to niemiecki ksiądz zakonnik Marcin Luter wystąpił przeciwko papieżowi Leonowi X domagając się reformy Kościoła w Rzymie. Papież zapoznał się z tezami Lutra i zarzucił mu herezje. Luter natomiast wolał opuść Kościół, niż wyrzec się własnych przekonań. Chrześcijanie którzy poszli za głosem Lutra, zostali nazwani protestantami a okres zapoczątkowany przez nich nazwano reformacja. Niedługo potem w roku 1534 od Kościoła w Rzymie oderwali się chrześcijanie zamieszkujący Wysp Brytyjskie. Stało się to za spraw króla Henryka VIII, który choć przeciwny reformacji wystąpił przeciwko papieżowi, Klemensowi VII gdyz ten nie chciał udzielić mu zgody na nowy związek małżeński /niezgodny z prawem Bożym/. Sam zatem stanął na czele Kościoła Anglii,aby jej sobie udzielić,a parlament ogłosił go jedyną najwyższą na ziemi głową Kościoła anglikańskiego. Wiele zła uczyniła chrześcijańskiej Europie w tym czasie również zasada brzmiąca po łacinie: cuius religio eius religio / czyja władza,tego religia/, która stała się przyczyną wojen religijnych. Przedstawiciele Oświecenia odrzucili prawdę o Chrystusie,Syn Boży, który stał się Człowiekiem rodząc się z Maryi Dziewicy, który przepowiadał Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym oddał życie za grzech wszystkich ludzi. Tego Boga Człowieka który, umarł i zmartwychwstał oświecona myśl europejska pragnęła się pozbyć, pragnęła wyłączyć z historii kontynentu. Temu dążeniu dochowuje wierności wielu dzisiejszych europejskich myślicieli i polityków. Według św. Tomasza z Akwinu zło jest brakiem dobra, które powinno znajdować się w danym bycie. Stosując się do tej zasady: w człowieku będącym bytem stworzonym na obraz i podobieństwo Boga powinno się znajdować dobro uczestniczenia w naturze i życiu samego Boga. Pozbawienie człowieka tego dobra jest tym, czy dla latorośli a więc pojedynczej gałązki, oderwanie jej od winnego krzewu. Ludzka latorośle może się rozwijać bez niego ku tej pełni,jaką zamierzył gospodarz winnic czyli Stwórca.

CHRZESCIJANIE STANOWIĄCY KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY ZOSTALI ZOBĄWIĄZANI DO GŁOSZENIA DOBREJ NOWINY O JEZUSIE CHRYSTUSIE
CHRZESCIJANIE W ZYCIU KIERUJA SIĘ DZIESIĘCIOMA PRZYKAZANIAMI ORAZ PRZYKAZANIAMI MIŁOŚCI BOGA I BLIZNIEGO.

CHRZEŚCIJAŃSTWO JEST OBECNIE RELIGIĄ NAJBARDZIEJ PRZESLADOWANĄ NA ŚWIECIE PRZESLADOWANIA OBEJMUJĄ OKOŁO 200 MILIONÓW CHRZESCIJAN W PONAD 70 KRAJACH< GŁOWNIE W AZJI I AFRYCE. CO PIĘC MINUT GINIE NA ŚWIECIE ZA WIARĘ JEDEN CHRZESCIJANIN.

Porządek Mszy Świętych

Niedziele i Święta:

 • Strzegomiany: godz. 9.00
 • Sulistrowice: godz. 10.30
 • Sulistrowiczki: godz. 12.00 i 19.00
 • Ślęża: godz. 14.00

Dni Powszednie:

 • Sulistrowice:
  zima 17.00, lato 18.00
 • Sulistrowiczki:
  pierwsze soboty m-ca 19.00

Wydarzenia

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Małżeństwo

Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się w biurze parafialnym na trzy...

Chrzest

Sakrament chrztu udzielany jest w I niedzielę miesiąca. Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej minimum tydzień...

Eucharystia

Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii Św. obejmuje: udział w nabożeństwach okresowych (różańcowe, Roraty, Droga...
 • 1
 • 2

Wesprzyj odbudowę kościoła na Ślęży
BS w Kątach Wrocławskich o/Sobótka
Nr konta (w PLN)
50 9574 1015 2003 0200 1520 0001
z dopiskiem "Ocalmy Kościół na Ślęży"