"Kiedyś szukano tu Boga, dzisiaj ludzie szukają tu kontaktu z Bogiem, którego już znają"
ks. dr Ryszard Staszak
 
"Crux stat dum volvitur orbis" Krzyż trwa, choć świat się zmienia
Św. Jan Paweł II

CYKL FELIETONÓW O POCZĄTKACH CHRZEŚCIJAŃSTWA W EUROPIE
REFLEKSJA NA TEMAT POCZĄTKÓW EUROPEJSKIEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA – CZEŚĆ II

EWANGELIZACJA JAKO POCZĄTEK CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ

Ewangelizacja stworzyła Europę, dała początek cywilizacji narodów i ich kulturze. W czasach pierwszych misjonarzy centrum Chrześcijaństwa na zachodzie stanowił Rzym, a na wschodzie Konstantynopol. Oba te miasta pozostawały ze sobą w ścisłym kontakcie. Szerzenie wiary sprzyjało tworzeniu się poszczególnych narodów Europejskich. Łączyło je odtąd wspólne dziedzictwo wartości zakorzenionych w Ewangelii. Ewangelizacja wniosła zatem fundamentalny wkład w kształtowanie się Europy.

Warto zatrzymać się na wydarzeniu, które ma doniosłe znaczenie dla ewangelizacji Europy a także dla przyszłych dziejów samej europejskości. Chodzi o to, co dokonała się na Ateńskim Areopagu, gdy przybył tam Paweł Apostoł i wygłosił swoją pamiętną mowę. Została ona zapisana w Dziejach Apostolskich: „Mężowie ateńscy – mówi Paweł - widzę że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem <Nieznanemu Bogu>. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko co na nim, On, który jest panem nieba i ziemi nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie, oddech i wszystko. On z jednego człowieka wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkał całą powierzchnię ziemi. Określił im właściwe czasy i granice zamieszkania, aby szukali Boga. Czy nie znajdą go niejako po omacku? Bo w rzeczywistości jest on daleko każdego z nas. Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy – jak tez powiedzieli niektórzy z waszych poetów – jesteśmy bowiem z jego rodu. Będąc więc z rodu Bożego nie powinniśmy sądzić, ze Bóstwo jest podobne do złota, srebra, albo kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka . Nie zważając na czasy nieświadomości wzywa Bóg teraz wszędzie wszystkich ludzi do nawrócenia. Dlatego też wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, którego to przeznaczył po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich, przez wskrzeszenie Go z martwych" (Dz 17, 22-31).

Mowa Pawła, choć nie wszystkim się podobała, stała się wstępem do tego, co chrześcijaństwo miało sprawić w Europie. I Co sprawiło. W ciągu pierwszego tysiąclecia Ewangelia dotarła do niemal wszystkich krajów europejskich. A prosta, mocna i głęboka wiara, która cechowała lud Boży w okresie Średniowiecza pozwalała przypuszczać, że ewangelizacja Europy została już szczęśliwie zakończona.

Porządek Mszy Świętych

Niedziele i Święta:

 • Strzegomiany: godz. 9.00
 • Sulistrowice: godz. 10.30
 • Sulistrowiczki: godz. 12.00 i 19.00
 • Ślęża: godz. 14.00

Dni Powszednie:

 • Sulistrowice:
  zima 17.00, lato 18.00
 • Sulistrowiczki:
  pierwsze soboty m-ca 19.00

Wydarzenia

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Małżeństwo

Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się w biurze parafialnym na trzy...

Chrzest

Sakrament chrztu udzielany jest w I niedzielę miesiąca. Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej minimum tydzień...

Eucharystia

Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii Św. obejmuje: udział w nabożeństwach okresowych (różańcowe, Roraty, Droga...
 • 1
 • 2

Wesprzyj odbudowę kościoła na Ślęży
BS w Kątach Wrocławskich o/Sobótka
Nr konta (w PLN)
50 9574 1015 2003 0200 1520 0001
z dopiskiem "Ocalmy Kościół na Ślęży"