"Kiedyś szukano tu Boga, dzisiaj ludzie szukają tu kontaktu z Bogiem, którego już znają"
ks. dr Ryszard Staszak
 
"Crux stat dum volvitur orbis" Krzyż trwa, choć świat się zmienia
Św. Jan Paweł II

CYKL FELIETONÓW O POCZĄTKACH CHRZEŚCIJAŃSTWA W EUROPIE
REFLEKSJA NA TEMAT POCZĄTKÓW EUROPEJSKIEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA

Ojciec Św. Jan Paweł II chciał, aby w Europie zostały zwyciężone wszelkie podziały. Kiedy dzięki Jego staraniom runął Mur Berliński – symbol tych podziałów – zachęcał, by Europa odkryła na nowo swe chrześcijańskie korzenie. Przestrzegał:„Nie można odcinać korzeni, z których się wyrosło".

Był przekonany, że to właśnie chrześcijanie przyczynili się do ukształtowania cywilizacji europejskiej, którą nazwał „cywilizacją miłości". Zabiegał o to, aby w trakcie konstytucyjnie jednoczącej się Europy znalazła się wzmianka o jej chrześcijańskich korzeniach. Wierzył, że Europę czeka wspaniała przyszłość pod warunkiem, że przeciwstawi się „cywilizacji śmierci" dochowując wierności Chrystusowi i zachowując swoją chrześcijańską tożsamość. Wzmianka ta nie została jednak uwzględniona. Nadal słychać wołanie Św. Jana Pawła II:

„Europo. Otwórz drzwi Chrystusowi".

W Parlamencie Europejskim Papież Franciszek przekonywał, że dla przyszłości Europy znaczenie fundamentalne ma nie tylko dziedzictwo, jakie chrześcijaństwo pozostawiło w przeszłości, ale przede wszystkim wkład, jaki zamierza wnieść dzisiaj w przyszłość, dla jej rozwoju. Przypomniał, że tym, czym w ciele jest dusza, tym są w Świecie chrześcijanie. Pragnąc jedności Kościoła Rzymskokatolickiego z Kościołem Prawosławnym, doprowadził - po blisko tysiącu lat schizmy - do historycznego spotkania z Patriarchą Moskiewskim i całej Rosji - Cyrylem, a młodych podczas Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro zachęcał, aby nie stali w założonymi rękoma, ale odważnie mówili i świadczyli o Jezusie:

„Chcę, żebyście poszli na ulice zrobić raban
chcę apostolskiego rabanu w waszych diecezjach i parafiach"

Pierwszymi, którzy przynieśli Ewangelię na kontynent europejski do Grecji i Rzymu, byli święci apostołowie Paweł i Piotr. Ewangelizacja wkroczyła do Europy stopniowo na Półwysep Apeniński i na tereny dzisiejszej Francji, Niemiec, na Półwysep Iberyjski, Wyspy Brytyjskie oraz do Skandynawii. Natomiast pierwsi misjonarze wyprawiani byli w celach ewangelizacyjnych z Rzymu i z Irlandii. Centrum chrześcijaństwa na zachodzie stanowił wówczas Rzym, a na wschodzie Konstantynopol. Oba te miasta pozostały ze sobą w ścisłym kontakcie, a czym tak naprawdę byłą ewangelizacja dla Europy?

Ewangelizacja stworzyła Europę, dała początek cywilizacji narodów oraz ich kulturze. Szerzenie wiary sprzyjało tworzeniu się poszczególnych narodów europejskich. Łączyło je odtąd wspólne dziedzictwo wartości zakorzenionych w Ewangelii. Ewangelia wniosła zatem fundamentalny wkład w kształtowanie się Europy.

 

Porządek Mszy Świętych

Niedziele i Święta:

 • Strzegomiany: godz. 9.00
 • Sulistrowice: godz. 10.30
 • Sulistrowiczki: godz. 12.00 i 19.00
 • Ślęża: godz. 14.00

Dni Powszednie:

 • Sulistrowice:
  zima 17.00, lato 18.00
 • Sulistrowiczki:
  pierwsze soboty m-ca 19.00

Wydarzenia

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Małżeństwo

Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się w biurze parafialnym na trzy...

Chrzest

Sakrament chrztu udzielany jest w I niedzielę miesiąca. Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej minimum tydzień...

Eucharystia

Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii Św. obejmuje: udział w nabożeństwach okresowych (różańcowe, Roraty, Droga...
 • 1
 • 2

Wesprzyj odbudowę kościoła na Ślęży
BS w Kątach Wrocławskich o/Sobótka
Nr konta (w PLN)
50 9574 1015 2003 0200 1520 0001
z dopiskiem "Ocalmy Kościół na Ślęży"