"Kiedyś szukano tu Boga, dzisiaj ludzie szukają tu kontaktu z Bogiem,
którego już znają"

ks. dr Ryszard Staszak

II NIEDZIELA ZWYKŁA 20.01.2019 Rok C

Wprowadzenie do liturgii

Gdy Izraelici powrócili z niewoli babilońskiej, początki odbudowy państwowości były niezwykle trudne. Zniszczona świątynia w Jerozolimie będąca dla pobożnych Żydów znakiem obecności Boga, powodowała frustrację, że Bóg jest wśród nich nieobecny. Prorok Izajasz wypowiada słowa: „Będziesz Jerozolimo prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem". Czyż te słowa nie odnoszą się również do nas, Chrześcijan XXI wieku, żyjących nad Wisłą i Odrą? Można odnaleźć wiele analogii między tym co przeżywali Izraelici, a tym czego doświadczamy dzisiaj. Wprawdzie od 1989 roku minęło 30 lat, a w dalszym ciągu czujemy trudy budowania oblicza polskiej ziemi. Bezrobocie, ubóstwo wielu rodzin, przestępczość, podziały w życiu społecznym i inne negatywne zjawiska. W tej sytuacji po 3-ech negatywnych dekadach może pojawić się pokusa zwątpienia i rezygnacji. Czy doczekamy dnia kiedy będziemy mogli spokojnie pracować na tej ziemi? Czy jest przed nami przyszłość? Izajasz widzi świetlaną przyszłość, i taką wizję proponuje nam wszystkim. Na czym ją opiera? Odpowiada prosto: na obietnicy Boga, który nie wyrzekł się Jerozolimy.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony w 1997 r. przez Konferencję Episkopatu Polski i corocznie jest obchodzony 17 stycznia. Z pnia judaizmu wyrosło chrześcijaństwo. Jan Paweł II w przemówieniu wygłoszonym w rzymskiej synagodze 13 kwietnia 1986 r. nazwał żydów naszymi "starszymi braćmi w wierze". Z tego też powodu uznał, że relacje z judaizmem są dla chrześcijaństwa sprawą wewnętrzną, a nie międzyreligijną. Budowanie relacji pomiędzy katolicyzmem a judaizmem w świetle nauczania polskiego papieża jest szczególne i wyjątkowe. Tym bardziej wyjątkowe dla nas Polaków z racji wielowiekowego sąsiedztwa. Żydowska diaspora, przynajmniej od czasów Kazimierza Wielkiego, żyła na jednej ziemi obok rdzennych Polaków. A zatem ze względu na wspólne źródła religijne, na wspólne sąsiedzkie życie, ze względu na wzajemne kulturowe ubogacanie się, i ze względu na tragedię Holocaustu, Dzień Judaizmu jawi się ze wszech miar potrzebny oraz konieczny.
2. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Bardzo serdecznie dziękujemy za gościnę i ciepłe przyjęcie, a także za ofiary, które Państwo złożyli na renowację kościoła na Ślęży.
3. Informujemy, że 24 marca naszą parafię odwiedzi niezwykły gość, Maria Emanuela Dziemian z Częstochowy, z bractwa Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polski z Jasnej Góry, która przedstawi świadectwo mocy zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski – naszej parafii. Mowa będzie m.in. o zagrożeniach, które stoją przed polskimi rodzinami.
4. Od 28 do 31 marca w naszej parafii odbędą się rekolekcje pt. „Zawierzenie Sercu Maryi naszych rodzin".
5. Wieża widokowa i podziemia w kościele na Ślęży są udostępnione dla turystów w każdą sobotę i niedzielę w godz. 11.00-17.00. Zwiedzający za dobrowolną ofiarą na ratowanie kościoła na Ślęży, otrzymają pamiątkową kartę z historią kościoła. Są do nabycia medale z okazji 100 lecia niepodległości Polski. Rewers - Bolko II, awers - herb Metropolity Wrocławskiego i kościoła na Ślęży z wezwaniem „Christus nos dilexit" (Chrystus nas umiłował). Wspierajmy renowację kościoła na Ślęzy.
6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, Niedzieli i Nowego Życia. Zapraszam po Mszy Św. do kawiarenki na herbatę, kawę, ciastka. Zapraszam do odwiedzania stron internetowych: www.sleza.info i www.parafiasulistrowice.pl - aktualne informacje z życia parafii.
7. 20 stycznia 2019 r. o godz, 13.00 w Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach odbędzie się spektakl teatralny pt." Mirra kadzidło, złoto" w wykonaniu aktorów oraz solistów ogólnopolskiego teatru William Es. Serdecznie Zapraszamy.
8. Wykonujemy rzeźbę Bolka II w piaskowcu, będącą odwzorowaniem nagrobka znajdującego się przy sarkofagu Krzeszowie. Bolko II „Mały" przez całe życie dążył do zjednoczenia śląskiej ziemi z resztą Korony Polskiej. Dzięki niemu doszło do pokonania Krzyżaków pod Płowcami oraz umocnienia interesów Polski na Śląsku. Kronikarz Polski Jan Długosz napisał, że choć inni książęta śląscy zaparli się Ojczyzny –- dając się zhołdować Janowi Luksemburskiemu, Niemcowi na tronie czeskim - to on jeden „nie dał się zwieść do tego grzechu, oświadczał głośno, że jest księciem polskim, a od jedności z Polską nigdy nie odstąpi". Za panowania Bolka II powstał także kościół pierwotny w Sulistrowicach wzmiankowany w 1352 r. Bolko II, ostatni suwerenny polski książę na Śląsku zmarł 28 VII 1368 r., a dla upamiętnienia tej wielkiej postaci dzień 28. lipca jest obchodzony jako Dzień Śląska Polskiego. Poświęcenie pomnika księcia Bolka II odbędzie się w ostatnią niedzielę lipca, 28 lipca 2019 r. o godz. 14.00. Rzeźba zostanie umieszczona na schodach prowadzących do kościoła na Ślęży.
9. Została również zamówiona druga rzeźba przedstawiająca Św. Józefa. Rzeźba zostanie wykonana przez artystę rzeźbiarza, Pana Andrzeja Bukowskiego z Kościeliska. W przyszłym tygodniu zostaną zawieszone w kościele na Ślęzy 2 ikony przedstawiające Ewangelistów św. Mateusza św. Marka św. Łukasza i św. Jana oraz 7 stacji Drogi Krzyżowej.

Ks. dr Ryszard Staszak – proboszcz

"Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem."
Adam Mickiewicz [1798-1855]

Porządek Mszy Świętych

Niedziele i Święta:

 • Strzegomiany: godz. 9.00
 • Sulistrowice: godz. 10.30
 • Sulistrowiczki: godz. 12.00 i 19.00
 • Ślęża: godz. 14.00

Dni Powszednie:

 • Sulistrowice:
  zima 17.00, lato 18.00
 • Sulistrowiczki:
  pierwsze soboty m-ca 19.00

Wydarzenia

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Wesprzyj odbudowę kościoła na Ślęży
BS w Kątach Wrocławskich o/Sobótka
Nr konta (w PLN)
50 9574 1015 2003 0200 1520 0001
z dopiskiem "Ocalmy Kościół na Ślęży"

Małżeństwo

Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się w biurze parafialnym na trzy...

Chrzest

Sakrament chrztu udzielany jest w I niedzielę miesiąca. Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej minimum tydzień...

Eucharystia

Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii Św. obejmuje: udział w nabożeństwach okresowych (różańcowe, Roraty, Droga...
 • 1
 • 2