"Kiedyś szukano tu Boga, dzisiaj ludzie szukają tu kontaktu z Bogiem, którego już znają"
ks. dr Ryszard Staszak
 
"Crux stat dum volvitur orbis" Krzyż trwa, choć świat się zmienia
Św. Jan Paweł II

XV NIEDZIELA ZWYKŁA 13.07.2014 Rok A

Wprowadzenie do liturgii

Są ludzie, którzy słuchają słowa Bożego, ale w istocie go nie słyszą, nie rozumieją jego znaczenia. Jezus mówi .ze ich serce stwardniało. Porównuje ich do drogi, na której rzucone ziarno nie ma szans rozwoju, nie da rady zapuścić korzeni. Każdy może je wyrwać (Mat. 13,1-23). Są tacy, których Słowo Boże zupełnie nie interesuje, poprzestają na tym co doczesne, zapominając że doczesność to także dar od Stwórcy. Wielu – tak jak Faryzeusze – słucha Jezusa przy wielu okazjach, ale nie przyjmują sercem usłyszanej nauki. To ludzie, którzy mówią że wierzą, przychodzą czasem do świątyni na pogrzeb albo ślub. Nie interesuje ich to, co w kościele jest przekazywane, traktują to jako element tradycji i kultury. Oni nie rozumieją, gdyż nie chcą rozumieć. Bóg szanuje ten wybór, Jezus porównuje los słowa Bożego w takich ludziach do ziarna rozsypanego na drodze. Szatan nie pozwala aby wydało jakikolwiek plon. Gleba ciernista to symbol ludzi goniących za pieniądzem, żyzna gleba to nasz cel, chrześcijanie chcą być żyzną glebą. Bądźmy żyzną glebą przynoszącą stokrotny plon świętości.

WARTO PRZECZYTAĆ

1. Na Ślęży oraz w kaplicy w Sulistrowiczkach można nabyć srebrne i z tombaku cegiełki na ratowanie kościoła na Ślęży: pamiątkowy medal z wizerunkiem kościoła na Ślęży, orłem piastowskim i herbem biskupów wrocławskich
2. W dalszym ciągu zbieramy złom srebra (biżuteria, sztućce, itp.) z którego wykonamy blachę na medale na ratowanie kościoła na Ślęży. Srebro prosimy przynosić do zakrystii. Jest do nabycia książka „Ślężański szlak dobrej Rady." Krzyż św. Benedykta /obrona przed szatanem/ oraz inne pamiątki.
3. Taca w każdą niedzielę jest przeznaczona na ratowanie kościoła na Ślęży.
4. Zachęcam do czytania prasy katolickiej Gościa Niedzielnego i Niedzieli. Zapraszam po Mszy św. do kawiarenki na herbatę. kawę, ciastka, lody
5. W najbliższym tygodniu planujemy remont dachu na starej części kościoła w Strzegominach /popękana blacha cynkowa, która przecieka/. W tym tygodniu przedstawiciele Rady Parafialnej będą zbierać ofiary na ten cel.
6 .DOŻYNKI PARAFIALNE 31 SIERPNIA 2014 r. o godz. 13.00. Msza Św. w Sulistrowicach. Część artystyczna w „Zajeździe nad potokiem" w
Będkowicach. W programie występy zespołów ludowych i młodzieżowych, atrakcje kulinarne, zabawa taneczna.
7 .20 lipca br. Św. Krzysztofa taca będzie przeznaczona na środki transportu dla misjonarzy. Poświęcenie pojazdów po każdej Mszy św.
8. Zachęcam do sponsorowania Ikon lub Drogi Krzyżowej w kościele na Ślęzy. Nazwisko fundatora będzie umieszczone na wyzłoconej płycie marmurowej w kościele. W tym tygodniu w ołtarzu na Ślęzy zamontowano 4 ikony-Zwiastowanie NMP. Nawiedzenie NMP .Narodzenie Jezusa, Cud w Kanie Galilejskiej. Pozostały do napisania ikony- Ukrzyżowanie Jezusa i Zmartwychwstanie./ replika ikon bizantyjskich z XII w/ W kościele na Ślęzy znajduje się fragment reliktów absydy pierwotnego kościoła z XII w.
9. Zapraszam do uczestnictwa we Mszy Św. na szczycie Ślęży w każdą niedzielę o godz. 14.00. Po Mszy zwiedzanie kościoła. Do nabycia medale, pamiątki, mapy, foldery.

Porządek Mszy Świętych

Niedziele i Święta:

 • Strzegomiany: godz. 9.00
 • Sulistrowice: godz. 10.30
 • Sulistrowiczki: godz. 12.00 i 19.00
 • Ślęża: godz. 14.00

Dni Powszednie:

 • Sulistrowice:
  zima 17.00, lato 18.00
 • Sulistrowiczki:
  pierwsze soboty m-ca 19.00

Wydarzenia

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Małżeństwo

Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się w biurze parafialnym na trzy...

Chrzest

Sakrament chrztu udzielany jest w I niedzielę miesiąca. Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej minimum tydzień...

Eucharystia

Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii Św. obejmuje: udział w nabożeństwach okresowych (różańcowe, Roraty, Droga...
 • 1
 • 2

Wesprzyj odbudowę kościoła na Ślęży
BS w Kątach Wrocławskich o/Sobótka
Nr konta (w PLN)
50 9574 1015 2003 0200 1520 0001
z dopiskiem "Ocalmy Kościół na Ślęży"