"Kiedyś szukano tu Boga, dzisiaj ludzie szukają tu kontaktu z Bogiem, którego już znają"
ks. dr Ryszard Staszak

III NIEDZIELA ZWYKŁA 27.01.2013 Rok C

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Juliusz Słowacki nasz wieszcz narodowy w liście do matki 28 września 1834 roku pisał: „ Nie uczcie małego Stasia Januszewskiego czytać tylko na bajkach Krasickiego, ale na starej Biblii Wujka uczcie”. Uczmy dzieci życia nie tylko na bajkach telewizyjnych, telewizyjno- radiowych, nie tylko na gazetach i świeckich programach ale uczmy się życia przede wszystkim na Piśmie Świętym. Prawdziwie ludzkie życie światu może nam dać Chrystus. On jest ratunkiem dla zagrożonej ludzkości.

 

1Jest do nabycia prasa katolicka: „Gość Niedzielny” i „Niedziela ,

2. Planujemy w tym roku odbudować i przywrócić funkcję sakralną zabytkowego kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na szczycie ŚlężyPrzekazałem dokumentację techniczną i wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytkowym kościele na Ślęży Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków we Wrocławiu. Jedną decyzje na prace budowlane otrzymaliśmy pozytywną. Złożyliśmy drugą prośbę o pozwolenie na przeprowadzenie badań archeologicznych w trakcie prowadzonych prac budowlanych. Czekamy na decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu i Starosty. Planujemy wykonanie żelbetonowego stropu zabezpieczającą przestrzeń odkrywek archeologicznych z reliktami średniowiecznego zamku pod posadzką kościoła.

Pragniemy zachować sakralny jak i historyczny i turystyczny walor tego miejsca przez regularne odprawianie Mszy św. w okresie wakacyjnym, a w przyszłości uruchomienie ekspozycji muzealnej obejmującej kościół, który sięga początków XII w. za panowania Bolesława III i ruiny znajdującego się tu niegdyś zamku piastowskiego zbudowanego w 1352 roku przez księcia Bolka II. Analizujemy możliwości zdobycia funduszy na ratowanie kościoła na Ślęzy .Planujemy złożyć wniosek o wsparcie finansowe do Marszałka Województwa Wrocławskiego i innych instytucji.

Będzie możliwość m.in. zakupienia cegiełki. O sposobie zakupienia cegiełki poinformujemy

Parafian i Miłośników Ziemi Ślężańskiej po załatwieniu formalności prawnych. Zasłużeni Fundatorzy będą umieszczeni w przedsionku kościoła na wygrawerowanej marmurowej tabliczce. Mennica Sudecka przygotowuje kolejne medale z postaciami historycznymi związanymi z góra Ślęzą.

3 Spotkania misyjne i biblijne dla naszych dzieci w każda sobotę: KOŁO MISYJNE – Abena Graham – pierwsza grupa dzieci młodszych od 15.00 – 15.30, druga grupa dzieci starszych od 15.30 – 16.00 KOŁO BIBLIJNE – Anna Gronowska- pierwsza grupa dzieci młodszych 15.30- 16.00, druga grupa dzieci starszych od 16.00 – 17.00 .Rodziców proszę o systematyczne wysyłanie dzieci na spotkania katechetyczne, które odbywają się w domu parafialnym w Sulistrowicach.

4. 2 lutego /sobota/ przypada Uroczystość Matki Bożej Gromnicznej- Ofiarowanie Pańskie. Porządek Mszy św. o godz. 10 30 – Sulistrowice,17.00 – Strzegomiany, 19.00 – Sulistrowiczki. Przynosimy gromnice do poświecenia.

5.W ostatnich tygodniach stycznia modlimy się szczególnie o jedność chrześcijan, Jedność jest zawsze źródłem siły i daje poczucie dobrze spełnionych obowiązków. Podziały rodzą nienawiść i niepewność w działaniu i zatrzymują cały rozwój grup społecznych. Módlmy się w intencji wyznawców judaizmu , muzułmanów i prawosławnych. Żydzi potomkowie Abrahama, wierzą w tego samego Boga, który objawił się Mojżeszowi i prorokom. Muzułmanie także wierzą w jednego Boga. wielkim szacunkiem otaczają księgę Koranu zawierające elementy z objawienia Starego i Nowego Testamentu. Czczą Jezusa jako jednego z proroków.

 

Ks. dr prał. Ryszard Staszak – wasz duszpasterz

Humor 

Pewien mężczyzna powiedział: - Nie wiedziałem, na czym polega prawdziwe szczęście, dopóki i się nie ożeniłem. Niestety, było już za późno.

Porządek Mszy Świętych

Niedziele i Święta:

 • Strzegomiany: godz. 9.00
 • Sulistrowice: godz. 10.30
 • Sulistrowiczki: godz. 12.00 i 19.00
 • Ślęża: godz. 14.00

Dni Powszednie:

 • Sulistrowice:
  zima 17.00, lato 18.00
 • Sulistrowiczki:
  pierwsze soboty m-ca 19.00

Wydarzenia

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Małżeństwo

Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się w biurze parafialnym na trzy...

Chrzest

Sakrament chrztu udzielany jest w I niedzielę miesiąca. Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej minimum tydzień...

Eucharystia

Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii Św. obejmuje: udział w nabożeństwach okresowych (różańcowe, Roraty, Droga...
 • 1
 • 2

Wesprzyj odbudowę kościoła na Ślęży
BS w Kątach Wrocławskich o/Sobótka
Nr konta (w PLN)
50 9574 1015 2003 0200 1520 0001
z dopiskiem "Ocalmy Kościół na Ślęży"